ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: +30 22370 22822, +30 6978210268 | info@alkyoni-travel.gr
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: +30 22370 22822, +30 6978210268 | info@alkyoni-travel.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Με το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της …….., υπ’ αριθμ. …….., ισχύουν τα εξής:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

 1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα 10.000€.
 2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα 7.500€ & Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % X 10.000€.
 3. Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 7.500€.
 4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 4.000€.
  5α. Έξοδα αποστολής φαρμάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.
  5β. Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 500€.
 5. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου (μεταφορά σωρού) έως 5.000€. Καλύπτονται και τα έξοδα έως Β’ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.
 6. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου έως Β’ βαθμού συγγένειας έως 500€.
 7. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι, αδέλφια) στην Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη.
 8. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο 100€.
 9. Έξοδα Α’ ανάγκης διατροφής – διαμονής – μεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών έως 300€.
 10. Απώλεια Αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο.
  Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 400€.
  Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.
 11. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα έως 10.000€ / 10.000€ / 10.000€.
 12. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Με το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της GENERALI HELLAS, υπ’ αριθμ. 11732673 , ισχύουν τα εξής:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

 1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα 6.000€.
 2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα 6.000€. Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % X 6.000€.
 3. Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 2.000€.
 4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 2.000€.
 5. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου (μεταφορά σωρού) έως 1.500€. Καλύπτονται και τα έξοδα έως Β’ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.
 6. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου έως Β’ βαθμού συγγένειας έως 300€.
 7. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο 50€.
 8. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα έως 10.000€ / 10.000€ / 10.000€.
 9. Απώλεια Αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο
  Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 400€.
  Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.
 10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Αφορούν Ταξίδια Εσωτερικού-Εξωτερικού)
  1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
  1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών, ισχύουν τα εξής:
 • Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο.
 • Απώλεια αποσκευών.
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη.
 • Έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών.
 • Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
 • Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β’ Βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τον ίδιο.
 • Θάνατος από ατύχημα.
 • Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα.
 • Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο.
 1. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.
 2. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών παραστατικών ή εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας.
 3. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.
 4. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακά – εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό.
 5. Ως προϋποθέσεις για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, ορίζονται οι κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις:
 • Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση.
 • One Day Clinic – One Day Surgery – Αυθημερόν νοσηλεία για επεμβάσεις – αποθεραπεία σε ιδιωτική κλινική & κρατικό νοσοκομείο.
 • Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.
 • Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την 30η μέρα της προγραμματισμένης αναχώρησης έως την ημέρα αναχώρησης.
 • Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως, απαιτήσεις με γνωματεύσεις – βεβαιώσεις από ιδιώτη ιατρό.
 1. Για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.
  Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.

İşçi Personeli Alımları